Home » 2015 » február

Prvé dni brigády môžu byť stresujúce.

Našli ste voľné brigádnické miesto, prešli ste pohovorom a dohodli sa na plate? Pre mnohých to je už ideálny stav, ibaže pre iných môžu byť prvé dni práce stresujúce. Nové prostredie, noví ľudia, snaha o zapadnutie do kolektívu – to všetko môže vyvolávať nepríjemné pocity neistoty, ale tu je dobré...
Continue reading »