Home » 2014 » jún

Výhody personálnych agentúr.

Potrebuje si nájsť nové zamestnanie? Únavné a neúspešné hľadanie práce, obchádzanie zamestnávateľov a rozposielanie životopisov vás oberá o sily? Skúste hľadať zamestnanie čo najefektívnejšie, napríklad aj zaregistrovaním do databázy personálnych agentúr. Predmetom personálnej agentúry je sprostredkovanie práce – pracovníci agentúry pomáhajú nájsť záujemcom o zamestnanie nové pracovné miesto a naopak zamestnávateľom pomáhajú nájsť...
Continue reading »